Centrum Handlowe WSCHÓD S.A.

02-981 Warszawa,. ul. Augustówka 22 c

Adres do korespondencji:
Centrum Handlowe WSCHÓD S.A.
ul. Hrubieszowska 102
22-100 Chełm
tel. ..
e-mail: sekretariat@chwschod.pl

Centrum Handlowe WSCHÓD S.A., 02-981 Warszawa,. ul. Augustówka 22 c

wpisanA do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000016065